Miejsce lokalizacji Jarmarku Bożonarodzeniowego w Nasielsku

Skwer im. Jana Pawła II w Nasielsku ul. Rynek

Zapraszamy do udziału w Jarmarku.

O Nasielsku

Nasielsk to miasto położone niespełna 50 km na północ od Warszawy. Dzięki dogodnemu położeniu i dobrze rozwiniętej sieci komunikacyjnej (stacja PKP, przystanki PKS, busy) w szybki sposób można dojechać do stolicy, czy lotniska w Modlinie.